Kups de Keynaut

Video de les diferents games de cafè de KEYNAUT per la presentació a Milàn, Itàlia.