Líders de Keynaut

Guió i edició del video motivacional per l’apertura del esdeveniment anual de Kaynaut a Milàn, Italia.

Fet amb imatges de youtube.