umbrellamix.com

Web creada en Wordpress

umbrellamix.com

umbrellamix.com

Desde la genialitat que desborda del cap del Xavi, hem creat aquesta web per a la seva empresa que es dedica a millorar la salut de les persones des de la dieta mediterrània.

Amb un primer esbós, vam tenir clar el camí. A partir d’aquí, només va caldre maquetar segons les necessitats pautades.